Arkkitehti- ja rakennesuunnitelmat


Yritys toimittaa arkkitehti- ja rakennesuunnitelmia muun muassa rakennuslupia ja urakkatarjouspyyntöjä varten. Arkkitehtisuunnitelmissa otetaan huomioon asiakkaan toiveet, rakennustapa ja ympäristön vaatimukset. Sekä huomioidaan rakenteiden toimivuus jo ennen varsinaista rakennesuunnittelua.

Rakennesuunnittelussa puntaroidaan edullisimmat rakenneratkaisut sekä huomioidaan myös työmaalla tapahtuva rakenteen toteutustapa. Suunnitelmat toteutetaan vankalla 10 vuoden ammattitaidolla ja asiakkaan toiveet huomioiden. Tarjoamme suunnittelupalvelua kaikenlaisiin rakennuskohteisiin varastorakennuksista aina omakotitaloihin ja hallirakennuksiin saakka.

Pääsuunnittelijan tehtävät


Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia suunnitelmien laadusta ja yhteensopivuudesta. Pääsuunnittelija voi auttaa tai hoitaa kokonaisuudessaan rakennuslupahakuprosessin asiakkaan puolesta.

Vastaavan työnjohtajan tehtävät


Jokaisella rakennustyömaalla edellytetään, että rakennushankkeella on vastaava työnjohtaja eli mestari. Hän vastaa, että rakennushanke toteutetaan lain määräämien vaatimusten mukaisesti sekä hyvää rakennustapaa noudattaen. Valvontatyö tehdään asiakkaan kanssa sovitun sopimuksen mukaisesti.

Korjaussuunnitelmat


Yritys laatii rakennusten korjaussuunnitelmia vahinkokohteisiin sekä tarvittaessa toimii työnvalvojana.

Lujuuslaskelmat


Lujuuslaskelmia toimitetaan tarvittaessa muun muassa ylityspalkeista, pilareista ja rakennuksen jäykistämisestä.


Insinööritoimisto K.Nieminen

Kristian Nieminen
040 7556654
kristian.nieminen@knieminen.fi

Gallen-Kallelankatu 23
28100 Pori